Afdrukken

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN ’T ticketgangetje

Artikel 1: Inrichtende macht

Het gemeentebestuur van ticketgang richt een Gemeentelijke Speelpleinwerking (Speelplein Grobbeltje), een Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) en Sportweken in. Het College van burgemeester en schepenen (CBS) is bevoegd voor het dagelijks bestuur.

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2020-01-10